ਜਿਆਦਾ AC ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਣੋ

ਗਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ AC ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (Side Effects of Air Conditioner) ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਕ ਹੈਲਥ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ‘ਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ’ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਦਰਦ, ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਥਕਾਵਟ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਲਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।