ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਹਾਂ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਖਰਬ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਰੀ ਮੀਹ ,ਹਨੇਰੀ,ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ,ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।8,9,10, ਜੂਨ ਤਕ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਮੀਹ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਿਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਗਰਜਦੇ ਚਮਕ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ।ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ ਹਵਾ ਵੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹਨਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਮੌਸਮ ਖਰਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ।