ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਆਹ ਚੀਜ

IVF ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ IVF ਵੀਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IVF) ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IVF) ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IVF ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਟਿਊਬਲ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 50,000 ਤੋਂ 55,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਵਾ ਰਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਐਨਸਥੀਸਿਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 20,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਾ ਭਰੂਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, IVF ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਰਚੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

IVF ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ IVF ਵੀਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ