ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਰੌਂਠੀ ਵਾਲੀ ਬੀਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਾਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਬੂਟਾ ਸਿਆਂ ਜਦੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ

ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫੇਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਕੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ cctv video ਜਲਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ
ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਲਗਾਏ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਰੌਂਠੀ ਵਰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਖ਼ਾਕੀ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ।। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਿਓ ਤੋ ਕਿਆ ਹੂਆ ਅਗਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋ ਹੂਆ।।। ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਰੌਂਠੀ ਵਾਲੀ ਬੀਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਾਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਬੂਟਾ ਸਿਆਂ ਜਦੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫੇਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਕੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ cctv video ਜਲਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ
ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਲਗਾਏ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਰੌਂਠੀ ਵਰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਖ਼ਾਕੀ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ।

ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫੇਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਕੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ cctv video ਜਲਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ
ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਲਗਾਏ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਰੌਂਠੀ ਵਰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਖ਼ਾਕੀ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਿਓ ਤੋ ਕਿਆ ਹੂਆ ਅਗਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋ ਹਊਆ।।।।