ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਦੋਸਤੋ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲੱਗਣਗੇ ਜਲਦੀ ਭਰਲੋ ਫਾਰਮ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੇਕਰ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ

ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ